รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 3  
2. ว33201 ฟิสิกส์ 5 3  
3. ว33201 ฟิสิกส์ 5 https://web.facebook.com/groups/900686027114980/ 3 ม.6/1  
4. ว33201 ฟิสิกส์ 5 https://web.facebook.com/groups/900686027114980/ 3 ม.6/2