รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 2  
2. อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 3  
3. อ31203 โครงงานภาษาอังกฤษ 1 3  
4. อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 https://web.facebook.com/groups/3232544680113254/ 3 ม.3/2  
5. อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 https://web.facebook.com/groups/3232544680113254/ 3 ม.3/3  
6. อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 https://web.facebook.com/groups/3232544680113254/ 3 ม.3/4  
7. อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 https://web.facebook.com/groups/3232544680113254/ 3 ม.3/1