รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. พ22103 พลศึกษา 3 1  
2. พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1  
3. พ32201 กีฬาตะกร้อ 1  
4. พ22103 พลศึกษา 3 https://www.facebook.com/groups/1337515096449163/ 1 ม.2/1  
5. พ22103 พลศึกษา 3 https://www.facebook.com/groups/1337515096449163/ 1 ม.2/2  
6. พ22103 พลศึกษา 3 https://www.facebook.com/groups/1337515096449163/ 1 ม.2/3  
7. พ22103 พลศึกษา 3 https://www.facebook.com/groups/1337515096449163/ 1 ม.2/4  
8. พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 https://www.facebook.com/groups/932893670513638/ 1 ม.4/1  
9. พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 https://www.facebook.com/groups/932893670513638/ 1 ม.4/2  
10. พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 https://www.facebook.com/groups/932893670513638/ 1 ม.4/3  
11. พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 https://www.facebook.com/groups/932893670513638/ 1 ม.4/4  
12. พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 https://www.facebook.com/groups/932893670513638/ 1 ม.4/5  
13. พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 https://www.facebook.com/groups/932893670513638/ 1 ม.4/6  
14. พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 https://www.facebook.com/groups/932893670513638/ 1 ม.4/7  
15. พ32201 กีฬาตะกร้อ https://www.facebook.com/groups/244578019979330/ 1 ม.5/3  
16. พ32201 กีฬาตะกร้อ https://www.facebook.com/groups/244578019979330/ 1 ม.5/4  
17. พ32201 กีฬาตะกร้อ https://www.facebook.com/groups/244578019979330/ 1 ม.5/5  
18. พ32201 กีฬาตะกร้อ https://www.facebook.com/groups/244578019979330/ 1 ม.5/6