รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. พ21101 สุขศึกษา 1 1  
2. พ21103 พลศึกษา 1 1  
3. พ22101 สุขศึกษา 3 1  
4. พ31201 กีฬาแฮนด์บอล 1  
5. พ21101 สุขศึกษา 1 https://web.facebook.com/groups/2618620738464846 1 ม.1/1  
6. พ21101 สุขศึกษา 1 https://web.facebook.com/groups/2618620738464846 1 ม.1/2  
7. พ21101 สุขศึกษา 1 https://web.facebook.com/groups/2618620738464846 1 ม.1/3  
8. พ21101 สุขศึกษา 1 https://web.facebook.com/groups/2618620738464846 1 ม.1/4  
9. พ21103 พลศึกษา 1 https://web.facebook.com/groups/2618620738464846 1 ม.1/1  
10. พ21103 พลศึกษา 1 https://web.facebook.com/groups/2618620738464846 1 ม.1/2  
11. พ21103 พลศึกษา 1 https://web.facebook.com/groups/2618620738464846 1 ม.1/3  
12. พ21103 พลศึกษา 1 https://web.facebook.com/groups/2618620738464846 1 ม.1/4  
13. พ22101 สุขศึกษา 3 https://web.facebook.com/groups/285783352438670 1 ม.2/1  
14. พ22101 สุขศึกษา 3 https://web.facebook.com/groups/285783352438670 1 ม.2/2  
15. พ22101 สุขศึกษา 3 https://web.facebook.com/groups/285783352438670 1 ม.2/3  
16. พ22101 สุขศึกษา 3 https://web.facebook.com/groups/285783352438670 1 ม.2/4  
17. พ31201 กีฬาแฮนด์บอล https://web.facebook.com/groups/1130750883948712 1 ม.4/3  
18. พ31201 กีฬาแฮนด์บอล https://web.facebook.com/groups/1130750883948712 1 ม.4/4  
19. พ31201 กีฬาแฮนด์บอล https://web.facebook.com/groups/1130750883948712 1 ม.4/5  
20. พ31201 กีฬาแฮนด์บอล https://web.facebook.com/groups/1130750883948712 1 ม.4/6  
21. พ31201 กีฬาแฮนด์บอล https://web.facebook.com/groups/1130750883948712 1 ม.4/7