รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. พ21201 ฟุตบอล 1 2  
2. พ23103 พลศึกษา 5 1  
3. พ22201 วอลเลย์บอล 1 2  
4. พ23201 ฟุตซอล 1 2  
5. พ33201 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1