รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. จ32201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 https://web.facebook.com/groups/734651740621011/?ref=share 4 ม.5/4  
2. จ33201 การแปลภาษาจีน 1 https://web.facebook.com/groups/2635842399997568/?ref=share 3 ม.6/4