รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ท32101 ภาษาไทย 3 https://www.facebook.com/groups/2065499476928971/ 2 ม.5/3  
2. ท32101 ภาษาไทย 3 https://web.facebook.com/groups/2318466461785153/ 2 ม.5/4  
3. ท32101 ภาษาไทย 3 https://web.facebook.com/groups/266929194684894/ 2 ม.5/5  
4. ท32101 ภาษาไทย 3 https://web.facebook.com/groups/376658586584111/ 2 ม.5/6  
5. ท33101 ภาษาไทย 5 https://web.facebook.com/groups/1602642876566758/ 2 ม.6/1  
6. ท33101 ภาษาไทย 5 https://web.facebook.com/groups/166383618143351/ 2 ม.6/2  
7. ท33101 ภาษาไทย 5 https://web.facebook.com/groups/246623489741531/ 2 ม.6/3  
8. ท33101 ภาษาไทย 5 https://web.facebook.com/groups/789930524748088/ 2 ม.6/4  
9. ท33101 ภาษาไทย 5 https://web.facebook.com/groups/2630237057297959/ 2 ม.6/5  
10. ท33101 ภาษาไทย 5 https://web.facebook.com/groups/332356327737500/ 2 ม.6/6