รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ว22201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2  
2. ว31201 ฟิสิกส์ 1 3  
3. ว32201 ฟิสิกส์ 3 3  
4. ว32201 ฟิสิกส์ 3 https://web.facebook.com/groups/1391016631099076/ 3 ม.5/1  
5. ว32201 ฟิสิกส์ 3 https://web.facebook.com/groups/1391016631099076/ 3 ม.5/2