รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2  
2. ว33241 ชีววิทยา 5 3  
3. ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ https://www.facebook.com/groups/230732111548024 2 ม.4/1  
4. ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ https://www.facebook.com/groups/230732111548024/ 2 ม.4/2  
5. ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ https://www.facebook.com/groups/230732111548024/ 2 ม.4/3  
6. ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ https://www.facebook.com/groups/230732111548024/ 2 ม.4/4  
7. ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ https://www.facebook.com/groups/230732111548024/ 2 ม.4/5  
8. ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ https://www.facebook.com/groups/230732111548024/ 2 ม.4/6  
9. ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ https://www.facebook.com/groups/230732111548024/ 2 ม.4/7  
10. ว33241 ชีววิทยา 5 https://www.facebook.com/groups/863952947438494/ 3 ม.6/1  
11. ว33241 ชีววิทยา 5 https://www.facebook.com/groups/863952947438494/ 3 ม.6/2