รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ท22101 ภาษาไทย 3 https://www.facebook.com/groups/251096039578509/ 3 ม.2/1  
2. ท22101 ภาษาไทย 3 https://www.facebook.com/groups/251096039578509/ 3 ม.2/3  
3. ท23101 ภาษาไทย 5 https://www.facebook.com/groups/296950241316238/ 3 ม.3/1  
4. ท23101 ภาษาไทย 5 https://www.facebook.com/groups/296950241316238/ 3 ม.3/2  
5. ท23101 ภาษาไทย 5 https://www.facebook.com/groups/296950241316238/ 3 ม.3/3  
6. ท23101 ภาษาไทย 5 https://www.facebook.com/groups/296950241316238/ 3 ม.3/4  
7. ท33201 หลักภาษาไทย https://www.facebook.com/groups/557042135012192/ 2 ม.6/5