รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 https://web.facebook.com/groups/272407290611658 2 ม.6/1  
2. อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 https://web.facebook.com/groups/272407290611658 2 ม.6/2  
3. อ21101 ภาษาอังกฤษ 5 https://web.facebook.com/groups/172138764169232 2 ม.6/1  
4. อ21101 ภาษาอังกฤษ 5 https://web.facebook.com/groups/172138764169232 2 ม.6/2  
5. อ21101 ภาษาอังกฤษ 5 https://web.facebook.com/groups/172138764169232 2 ม.6/3  
6. อ21101 ภาษาอังกฤษ 5 https://web.facebook.com/groups/172138764169232 2 ม.6/4  
7. อ21101 ภาษาอังกฤษ 5 https://web.facebook.com/groups/172138764169232 2 ม.6/5  
8. อ21101 ภาษาอังกฤษ 5 https://web.facebook.com/groups/172138764169232 2 ม.6/6  
9. อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 https://web.facebook.com/groups/257329175416272/ 3 ม.5/3