รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ว31221 เคมี 1 3  
2. ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 https://www.facebook.com/groups/1017120828730188/?ref=group_browse 2 ม.5/1  
3. ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 https://www.facebook.com/groups/1093296697692432/?ref=group_browse 2 ม.5/2  
4. ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 https://www.facebook.com/groups/930305250730820/?ref=group_browse 2 ม.5/3  
5. ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 https://www.facebook.com/groups/276256770201977/?ref=group_browse 2 ม.5/4  
6. ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 https://www.facebook.com/groups/288214859012146/?ref=group_browse 2 ม.5/5  
7. ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 https://www.facebook.com/groups/246399736467839/?ref=group_browse 2 ม.5/6