รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ง23241 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ https://classroom.google.com/u/1/c/MTAwODM2MDY1NDA4 4cvcnwu 2  
2. ง31101 การงานอาชีพ 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzg0NDkzOTQ0 o2qqnga 1 ม.4/1  
3. ง31241 เกษตรกรรม 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzg1ODc0MTI2 e4vgypf 2 ม.4/6  
4. ง32241 เกษตรกรรม 3 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzU5ODY5NDUz 7mbw3pe 2 ม.5/5  
5. ง33241 การปรับปรุงภูมิทัศน์ https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzg1OTMwNzY3 eryrcqu 4 ม.6/6  
6. ง31101 การงานอาชีพ 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzg0NDkzOTQ0 o2qqnga 1 ม.4/2  
7. ง31101 การงานอาชีพ 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzg0NDkzOTQ0 o2qqnga 1 ม.4/3  
8. ง31101 การงานอาชีพ 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzg0NDkzOTQ0 o2qqnga 1 ม.4/4  
9. ง31101 การงานอาชีพ 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzg0NDkzOTQ0 o2qqnga 1 ม.4/5  
10. ง31101 การงานอาชีพ 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzg0NDkzOTQ0 o2qqnga 1 ม.4/6  
11. ง31101 การงานอาชีพ 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzg0NDkzOTQ0 o2qqnga 1 ม.4/7  
12. ง31241 เกษตรกรรม 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzg1ODc0MTI2 e4vgypf 2 ม.4/7  
13. ง32241 เกษตรกรรม 3 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzU5ODY5NDUz 7mbw3pe 2 ม.5/6