รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ง21241 การปลูกผักทั่วไป 2  
2. ง22101 การงานอาชีพ 3 https://www.facebook.com/groups/267784251267380/ 2 ม.2/1  
3. ง22101 การงานอาชีพ 3 https://www.facebook.com/groups/267784251267380/ 2 ม.2/2  
4. ง22101 การงานอาชีพ 3 https://www.facebook.com/groups/267784251267380/ 2 ม.2/3  
5. ง22101 การงานอาชีพ 3 https://www.facebook.com/groups/267784251267380/ 2 ม.2/4