รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ง22261 เขียนแบบเบื้องต้น 1 2  
2. ง31261 ช่างอุตสาหกรรม 1 2  
3. ง33261 ช่างเดินสายไฟในอาคาร 3  
4. ง33261 ช่างเดินสายไฟในอาคาร https://www.facebook.com/groups/2512184382425187/ 3 ม.6/5  
5. ง33243 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง https://web.facebook.com/groups/2965055346949446/ 4 ม.6/6