รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 2  
2. อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3  
3. อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 https://www.facebook.com/groups/1522615384566633/ 2 ม.4/1  
4. อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 https://www.facebook.com/groups/1522615384566633/ 2 ม.4/2  
5. อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 https://www.facebook.com/groups/1522615384566633/ 2 ม.4/3  
6. อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 https://www.facebook.com/groups/1522615384566633/ 2 ม.4/4  
7. อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 https://www.facebook.com/groups/1522615384566633/ 2 ม.4/5  
8. อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 https://www.facebook.com/groups/1522615384566633/ 2 ม.4/6  
9. อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 https://www.facebook.com/groups/1522615384566633/ 2 ม.4/7  
10. อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด https://www.facebook.com/groups/1098916897160399/ 3 ม.6/3