รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ท31101 ภาษาไทย 1 https://www.facebook.com/groups/1093158301066817/ 2 ม.4/1  
2. ท32101 ภาษาไทย 3 https://www.facebook.com/groups/3085045471562167/ 2 ม.5/1  
3. ท33201 หลักภาษาไทย https://www.facebook.com/groups/814099189415311/ 2 ม.6/6  
4. ท31101 ภาษาไทย 1 https://www.facebook.com/groups/1093158301066817/ 2 ม.4/2  
5. ท31101 ภาษาไทย 1 https://www.facebook.com/groups/1093158301066817/ 2 ม.4/3  
6. ท31101 ภาษาไทย 1 https://www.facebook.com/groups/1093158301066817/ 2 ม.4/4  
7. ท31101 ภาษาไทย 1 https://www.facebook.com/groups/1093158301066817/ 2 ม.4/5  
8. ท31101 ภาษาไทย 1 https://www.facebook.com/groups/1093158301066817/ 2 ม.4/6  
9. ท31101 ภาษาไทย 1 https://www.facebook.com/groups/1093158301066817/ 2 ม.4/7  
10. ท32101 ภาษาไทย 3 https://www.facebook.com/groups/3085045471562167/ 2 ม.5/2