รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 https://web.facebook.com/groups/714239559394456/ 2 ม.5/1  
2. อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 https://web.facebook.com/groups/714239559394456/ 2 ม.5/2  
3. อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 https://web.facebook.com/groups/714239559394456/ 2 ม.5/3  
4. อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 https://web.facebook.com/groups/714239559394456/ 2 ม.5/4  
5. อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 https://web.facebook.com/groups/714239559394456/ 2 ม.5/5  
6. อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 https://web.facebook.com/groups/714239559394456/ 2 ม.5/6  
7. อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 https://web.facebook.com/groups/714239559394456/ 3 ม.5/3