รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ส21201 หน้าที่พลเมือง 1 1  
2. ส21101 สังคมศึกษา 1 https://web.facebook.com/groups/710943286337032/members/ 3 ม.1/1  
3. ส21101 สังคมศึกษา 1 https://web.facebook.com/groups/710943286337032/members/ 3 ม.1/2  
4. ส21101 สังคมศึกษา 1 https://web.facebook.com/groups/710943286337032/members/ 3 ม.1/3  
5. ส21101 สังคมศึกษา 1 https://web.facebook.com/groups/710943286337032/members/ 3 ม.1/4  
6. ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 https://web.facebook.com/groups/272498487129415/members/ 1 ม.3/2  
7. ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 https://web.facebook.com/groups/272498487129415/members/ 1 ม.3/1  
8. ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 https://web.facebook.com/groups/272498487129415/members/ 1 ม.3/3  
9. ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 https://web.facebook.com/groups/272498487129415/members/ 1 ม.3/4