รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1  
2. ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2  
3. ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 https://www.facebook.com/groups/2721086501348123/ 2 ม.5/2  
4. ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 https://www.facebook.com/groups/2721086501348123/ 2 ม.5/1