รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 https://www.facebook.com/groups/685785232184159/ 2 ม.6/1  
2. ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 https://www.facebook.com/groups/222154722420062/ 2 ม.6/2  
3. ค33101 คณิตศาสตร์ 5 https://www.facebook.com/groups/1152329995101382/ 6 ม.6/1  
4. ค33101 คณิตศาสตร์ 5 https://www.facebook.com/groups/1152329995101382/ 6 ม.6/2  
5. ค33101 คณิตศาสตร์ 5 https://www.facebook.com/groups/1152329995101382/ 6 ม.6/3  
6. ค33101 คณิตศาสตร์ 5 https://www.facebook.com/groups/1152329995101382/ 6 ม.6/4  
7. ค33101 คณิตศาสตร์ 5 https://www.facebook.com/groups/1152329995101382/ 6 ม.6/5  
8. ค33101 คณิตศาสตร์ 5 https://www.facebook.com/groups/1152329995101382/ 6 ม.6/6