รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ศ21201 ดนตรีสากล 1 2  
2. ศ23101 ศิลปะ 5 2  
3. ศ31201 ดนตรีสร้างสรรค์ 1 2  
4. ศ32101 ศิลปะ 3 1