รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ค22101 คณิตศาสตร์ 3 4  
2. ค22101 คณิตศาสตร์ 3 https://www.facebook.com/groups/544536936421796 4 ม.2/1  
3. ค22101 คณิตศาสตร์ 3 https://www.facebook.com/groups/544536936421796 4 ม.2/2  
4. ค22101 คณิตศาสตร์ 3 https://www.facebook.com/groups/544536936421796 4 ม.2/3  
5. ค22101 คณิตศาสตร์ 3 https://www.facebook.com/groups/544536936421796 4 ม.2/4