รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ง21101 การงานอาชีพ 1 https://www.facebook.com/การงานอาชีพออนไลน์โดยครูพรรณภา-101705851554447/ 1 ม.1/1  
2. ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 https://www.facebook.com/การงานอาชีพออนไลน์โดยครูพรรณภา-101705851554447/ 1 ม.6/1  
3. ง21101 การงานอาชีพ 1 https://www.facebook.com/การงานอาชีพออนไลน์โดยครูพรรณภา-101705851554447/ 1 ม.1/2  
4. ง21101 การงานอาชีพ 1 https://www.facebook.com/การงานอาชีพออนไลน์โดยครูพรรณภา-101705851554447/ 1 ม.1/3  
5. ง21101 การงานอาชีพ 1 https://www.facebook.com/การงานอาชีพออนไลน์โดยครูพรรณภา-101705851554447/ 1 ม.1/4  
6. ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 https://www.facebook.com/การงานอาชีพออนไลน์โดยครูพรรณภา-101705851554447/ 1 ม.6/2  
7. ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 https://www.facebook.com/การงานอาชีพออนไลน์โดยครูพรรณภา-101705851554447/ 1 ม.6/3  
8. ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 https://www.facebook.com/การงานอาชีพออนไลน์โดยครูพรรณภา-101705851554447/ 1 ม.6/4  
9. ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 https://www.facebook.com/การงานอาชีพออนไลน์โดยครูพรรณภา-101705851554447/ 1 ม.6/5  
10. ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 https://www.facebook.com/การงานอาชีพออนไลน์โดยครูพรรณภา-101705851554447/ 1 ม.6/6