รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. จ31203 การอ่านภาษาจีน 1 https://www.facebook.com/groups/941904756262630/?ref=share 4 ม.4/5  
2. จ33203 ประวัติศาสตร์จีน https://www.facebook.com/groups/279650720106473/?ref=share 4 ม.6/4  
3. จ32203 พัฒนาการสนทนาและฟังภาษาจีน https://www.facebook.com/groups/2289279571377826/?ref=share 4 ม.5/4