รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. พ23101 สุขศึกษา 5 1  
2. พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1  
3. พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1  
4. พ23101 สุขศึกษา 5 https://www.facebook.com/groups/318116859172744/ 1 ม.3/2  
5. พ23101 สุขศึกษา 5 https://www.facebook.com/groups/318116859172744/ 1 ม.3/1  
6. พ23101 สุขศึกษา 5 https://www.facebook.com/groups/318116859172744/ 1 ม.3/3  
7. พ23101 สุขศึกษา 5 https://www.facebook.com/groups/318116859172744/ 1 ม.3/4  
8. พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 https://www.facebook.com/groups/1318931911640459/?epa=SEARCH_BOX 1 ม.5/1  
9. พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 https://www.facebook.com/groups/1318931911640459/?epa=SEARCH_BOX 1 ม.5/2  
10. พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 https://www.facebook.com/groups/1318931911640459/?epa=SEARCH_BOX 1 ม.5/3  
11. พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 https://www.facebook.com/groups/1318931911640459/?epa=SEARCH_BOX 1 ม.5/4  
12. พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 https://www.facebook.com/groups/1318931911640459/?epa=SEARCH_BOX 1 ม.5/5  
13. พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 https://www.facebook.com/groups/1318931911640459/?epa=SEARCH_BOX 1 ม.5/6  
14. พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 https://www.facebook.com/groups/567164537263729/?epa=SEARCH_BOX 1 ม.6/1  
15. พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 https://www.facebook.com/groups/567164537263729/?epa=SEARCH_BOX 1 ม.6/2  
16. พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 https://www.facebook.com/groups/567164537263729/?epa=SEARCH_BOX 1 ม.6/3  
17. พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 https://www.facebook.com/groups/567164537263729/?epa=SEARCH_BOX 1 ม.6/4  
18. พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 https://www.facebook.com/groups/567164537263729/?epa=SEARCH_BOX 1 ม.6/5  
19. พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 https://www.facebook.com/groups/567164537263729/?epa=SEARCH_BOX 1 ม.6/6