รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 2  
2. อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 3  
3. อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 https://sites.google.com/site/eportkrukittichai/home 3 ม.1/1  
4. อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 https://sites.google.com/site/eportkrukittichai/home 3 ม.1/2  
5. อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 https://sites.google.com/site/eportkrukittichai/home 3 ม.1/3  
6. อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 https://sites.google.com/site/eportkrukittichai/home 3 ม.1/4