รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1  
2. ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1  
3. ค31101 คณิตศาสตร์ 1 7  
4. ค31101 คณิตศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/คณิตศาสตร์บ้านเจ้เชอร์-110011557379042/ 7 ม.4/1  
5. ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 ม.1/1  
6. ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 https://www.facebook.com/คณิตศาสตร์บ้านเจ้เชอร์-110011557379042/ 1 ม.2/1  
7. ค31101 คณิตศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/คณิตศาสตร์บ้านเจ้เชอร์-110011557379042/ 7 ม.4/2  
8. ค31101 คณิตศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/คณิตศาสตร์บ้านเจ้เชอร์-110011557379042/ 7 ม.4/3  
9. ค31101 คณิตศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/คณิตศาสตร์บ้านเจ้เชอร์-110011557379042/ 7 ม.4/4  
10. ค31101 คณิตศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/คณิตศาสตร์บ้านเจ้เชอร์-110011557379042/ 7 ม.4/5  
11. ค31101 คณิตศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/คณิตศาสตร์บ้านเจ้เชอร์-110011557379042/ 7 ม.4/6  
12. ค31101 คณิตศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/คณิตศาสตร์บ้านเจ้เชอร์-110011557379042/ 7 ม.4/7