รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ก23901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/479373022816580/ 1 ม.3/1  
2. ก23901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/479373022816580/ 1 ม.3/2  
3. ก23901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/479373022816580/ 1 ม.3/3  
4. ก23901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/479373022816580/ 1 ม.3/4  
5. ก32901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/1156791034682610/ 1 ม.5/1  
6. ก32901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/1156791034682610/ 1 ม.5/2  
7. ก32901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/1156791034682610/ 1 ม.5/3  
8. ก32901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/1156791034682610/ 1 ม.5/5  
9. ก32901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/1156791034682610/ 1 ม.5/4  
10. ก32901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/1156791034682610/ 1 ม.5/6  
11. ก33901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/1504864606337291/ 1 ม.6/1  
12. ก33901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/1504864606337291/ 1 ม.6/2  
13. ก33901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/1504864606337291/ 1 ม.6/3  
14. ก33901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/1504864606337291/ 1 ม.6/4  
15. ก33901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/1504864606337291/ 1 ม.6/5  
16. ก33901 แนะแนว https://www.facebook.com/groups/1504864606337291/ 1 ม.6/6