รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ว32261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 https://web.facebook.com/groups/631359340686862 2 ม.5/1  
2. ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ https://web.facebook.com/groups/2723146571251429 2 ม.6/6  
3. ว33261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5 https://web.facebook.com/groups/2194921824127874 2 ม.6/2  
4. ว32261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 https://web.facebook.com/groups/631359340686862 2 ม.5/2  
5. ว33261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5 https://web.facebook.com/groups/2194921824127874 2 ม.6/1  
6. ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ https://web.facebook.com/groups/2723146571251429 2 ม.6/1  
7. ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ https://web.facebook.com/groups/2723146571251429 2 ม.6/2  
8. ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ https://web.facebook.com/groups/2723146571251429 2 ม.6/3  
9. ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ https://web.facebook.com/groups/2723146571251429 2 ม.6/4  
10. ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ https://web.facebook.com/groups/2723146571251429 2 ม.6/5