รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 3  
2. ว33221 เคมี 5 3  
3. ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 https://www.facebook.com/groups/251023179303755 3 ม.2/1  
4. ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 https://www.facebook.com/groups/251023179303755 3 ม.2/2  
5. ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 https://www.facebook.com/groups/251023179303755 3 ม.2/3  
6. ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 https://www.facebook.com/groups/251023179303755 3 ม.2/4  
7. ว33221 เคมี 5 https://www.facebook.com/groups/2851791604856015 3 ม.6/1  
8. ว33221 เคมี 5 https://www.facebook.com/groups/2851791604856015 3 ม.6/2