รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ศ22101 ศิลปะ 3 2  
2. ศ31101 ศิลปะ 1 1  
3. ศ32201 จิตรกรรมสากล 2  
4. ศ22101 ศิลปะ 3 https://www.facebook.com/groups/245050886826633/?ref=share 2 ม.2/1  
5. ศ22101 ศิลปะ 3 https://www.facebook.com/groups/245050886826633/?ref=share 2 ม.2/2  
6. ศ22101 ศิลปะ 3 https://www.facebook.com/groups/245050886826633/?ref=share 2 ม.2/3  
7. ศ22101 ศิลปะ 3 https://www.facebook.com/groups/245050886826633/?ref=share 2 ม.2/4  
8. ศ31101 ศิลปะ 1 https://www.facebook.com/groups/2897425220378639/?ref=share 1 ม.4/1  
9. ศ31101 ศิลปะ 1 https://www.facebook.com/groups/2897425220378639/?ref=share 1 ม.4/2  
10. ศ31101 ศิลปะ 1 https://www.facebook.com/groups/2897425220378639/?ref=share 1 ม.4/3  
11. ศ31101 ศิลปะ 1 https://www.facebook.com/groups/2897425220378639/?ref=share 1 ม.4/4  
12. ศ31101 ศิลปะ 1 https://www.facebook.com/groups/2897425220378639/?ref=share 1 ม.4/5  
13. ศ31101 ศิลปะ 1 https://www.facebook.com/groups/2897425220378639/?ref=share 1 ม.4/6  
14. ศ31101 ศิลปะ 1 https://www.facebook.com/groups/2897425220378639/?ref=share 1 ม.4/7  
15. ศ32201 จิตรกรรมสากล https://www.facebook.com/groups/1639234486216006/?ref=share 2 ม.5/5  
16. ศ32201 จิตรกรรมสากล https://www.facebook.com/groups/1639234486216006/?ref=share 2 ม.5/6