รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ค23101 คณิตศาสตร์ 5 https://www.facebook.com/groups/2636849086598004/ 4 ม.3/1  
2. ค23101 คณิตศาสตร์ 5 https://www.facebook.com/groups/2636849086598004/ 4 ม.3/2  
3. ค23101 คณิตศาสตร์ 5 https://www.facebook.com/groups/2636849086598004/ 4 ม.3/3  
4. ค23101 คณิตศาสตร์ 5 https://www.facebook.com/groups/2636849086598004/ 4 ม.3/4  
5. ค21101 คณิตศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/groups/664252237487412/ 2 ม.1/3  
6. ค21101 คณิตศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/groups/664252237487412/ 2 ม.1/4