รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ส22101 สังคมศึกษา 3 3  
2. ส22201 หน้าที่พลเมือง 3 1  
3. ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1  
4. ส22101 สังคมศึกษา 3 https://classroom.google.com/c/MTAyNzY2NzE1ODEx rbp4zcr 3 ม.2/1  
5. ส22101 สังคมศึกษา 3 https://classroom.google.com/c/MTAyNzY2NzE1ODEx rbp4zcr 3 ม.2/2  
6. ส22101 สังคมศึกษา 3 https://classroom.google.com/c/MTAyNzY2NzE1ODEx rbp4zcr 3 ม.2/3  
7. ส22101 สังคมศึกษา 3 https://classroom.google.com/c/MTAyNzY2NzE1ODEx rbp4zcr 3 ม.2/4  
8. ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/groups/668402657069075/ 1 ม.4/1  
9. ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/groups/668402657069075/ 1 ม.4/2  
10. ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/groups/668402657069075/ 1 ม.4/3  
11. ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/groups/668402657069075/ 1 ม.4/4  
12. ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/groups/668402657069075/ 1 ม.4/5  
13. ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/groups/668402657069075/ 1 ม.4/6  
14. ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 https://www.facebook.com/groups/668402657069075/ 1 ม.4/7