รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ส33101 สังคมศึกษา 5 https://classroom.google.com/c/MTAxODc5OTA3MTU3 2 ม.6/1  
2. ส33101 สังคมศึกษา 5 https://classroom.google.com/c/MTAxODc5OTA3MTU3 2 ม.6/2  
3. ส33101 สังคมศึกษา 5 https://classroom.google.com/c/MTAxODc5OTA3MTU3 2 ม.6/3  
4. ส33101 สังคมศึกษา 5 https://classroom.google.com/c/MTAxODc5OTA3MTU3 2 ม.6/4  
5. ส33101 สังคมศึกษา 5 https://classroom.google.com/c/MTAxODc5OTA3MTU3 2 ม.6/5  
6. ส33101 สังคมศึกษา 5 https://classroom.google.com/c/MTAxODc5OTA3MTU3 2 ม.6/6