รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ศ21101 ศิลปะ 1 2  
2. ศ22201 ศิลปะเพิ่มเติม 1 2  
3. ศ33101 ศิลปะ 5 1  
4. ศ21101 ศิลปะ 1 นาฏศิลป์/MD2563/M.1 2 ม.1/1  
5. ศ21101 ศิลปะ 1 นาฏศิลป์/MD2563/M.1 2 ม.1/2  
6. ศ21101 ศิลปะ 1 นาฏศิลป์/MD2563/M.1 2 ม.1/3  
7. ศ21101 ศิลปะ 1 นาฏศิลป์/MD2563/M.1 2 ม.1/4  
8. ศ33101 ศิลปะ 5 นาฏศิลป์/MD2563/M.6 1 ม.6/1  
9. ศ33101 ศิลปะ 5 นาฏศิลป์/MD2563/M.6 1 ม.6/2  
10. ศ33101 ศิลปะ 5 นาฏศิลป์/MD2563/M.6 1 ม.6/3  
11. ศ33101 ศิลปะ 5 นาฏศิลป์/MD2563/M.6 1 ม.6/4  
12. ศ33101 ศิลปะ 5 นาฏศิลป์/MD2563/M.6 1 ม.6/5  
13. ศ33101 ศิลปะ 5 นาฏศิลป์/MD2563/M.6 1 ม.6/6  
14. ศ33101 ศิลปะ 5 นาฏศิลป์/MD2563/M.6 1 ม.6/5