รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ง22201 โปรแกรมนำเสนอ 2  
2. ว22181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 https://www.facebook.com/groups/553121645625656/ 1 ม.2/1  
3. ว22181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 https://www.facebook.com/groups/553121645625656/ 1 ม.2/2  
4. ว22181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 https://www.facebook.com/groups/553121645625656/ 1 ม.2/3  
5. ว22181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 https://www.facebook.com/groups/553121645625656/ 1 ม.2/4  
6. ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 https://www.facebook.com/groups/527615031386039/ 1 ม.3/1  
7. ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 https://www.facebook.com/groups/527615031386039/ 1 ม.3/2  
8. ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 https://www.facebook.com/groups/527615031386039/ 1 ม.3/3  
9. ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 https://www.facebook.com/groups/527615031386039/ 1 ม.3/4