รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 3  
2. ว21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2  
3. ว31261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 2  
4. ว32221 เคมี 3 3