รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1  
2. ง23201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 2  
3. ว33291 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 1 2  
4. ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MzU2NjY3MjY4Njha g4rsspq 1 ม.4/1  
5. ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MzU2NzQxODYyMjBa utbbugt 1 ม.4/2  
6. ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MzU2NzM1NTQxMDha mj6l7j3 1 ม.4/3  
7. ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MzU2NzQxODYzMDha aalx6x7 1 ม.4/4  
8. ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MzU2NzU4MTI5Mjla dfhik2k 1 ม.4/5  
9. ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MzU2NzY0MTM3NDNa gxf22oc 1 ม.4/6  
10. ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MzU2NzY0MTM3NzVa gn3clva 1 ม.4/7  
11. ว33291 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzcxMTY5NjUy qbm7om4 2 ม.6/3  
12. ว33291 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzczOTY2MDA1 kpohnbo 2 ม.6/4  
13. ว33291 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzczOTY2MDI3 xwnou7u 2 ม.6/5  
14. ว33291 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 1 https://classroom.google.com/u/1/c/MTAyMzczOTY2MDQ1 looownf 2 ม.6/6