รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ค21101 คณิตศาสตร์ 1 2  
2. ค32101 คณิตศาสตร์ 3 https://www.facebook.com/groups/873615703115076/ 6 ม.5/1  
3. ค32101 คณิตศาสตร์ 3 https://www.facebook.com/groups/873615703115076/ 6 ม.5/2  
4. ค32101 คณิตศาสตร์ 3 https://www.facebook.com/groups/873615703115076/ 6 ม.5/3  
5. ค32101 คณิตศาสตร์ 3 https://www.facebook.com/groups/873615703115076/ 6 ม.5/4  
6. ค32101 คณิตศาสตร์ 3 https://www.facebook.com/groups/873615703115076/ 6 ม.5/5  
7. ค32101 คณิตศาสตร์ 3 https://www.facebook.com/groups/873615703115076/ 6 ม.5/6  
8. ค21101 คณิตศาสตร์ 1 https://dltv.ac.th/DLTV7 2 ม.1/1  
9. ค21101 คณิตศาสตร์ 1 https://dltv.ac.th/DLTV7 2 ม.1/2